Ubuntu: Korte inleiding door Nelson Mandela

0 Comments


Ubuntu is een ethische of humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen, stamleden en als meer vrede tussen stammen onderling. Het woord komt voor in de Bantoetalen van Zuidelijk Afrika en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept.
Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder:

  • Eén-zijn
  • Menselijkheid tegenover anderen
  • Ik ben omdat wij zijn
  • Menselijk worden door anderen

Een veel gebruikte definitie van ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.
Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): “Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

Nelson Mandela licht een tipje van de sluier over het concept Ubuntu.

Wij van Inkluso geloven in Ubuntu!

Bron: Wikipedia Ubuntu filosifie